Nieuw-Buinen, Nederland - Contact ons

Welkom bij Sativus

tekst 2wie is DQS,

Dutch Quality Sativus is een samenwerkingsverband tussen Drents Groningse akkerbouw-bloembollentelers met als specialiteit hoogwaardige plantgoedproductie van de Crocus sativus voor de saffraan producerende landen. Naast deze teelt worden er ook nog narcissen, lelie, tulp, fritelaria, muscari, en diverse akkerbouwgewassen zoals uien (eerstejaars plantuien en zaaiuien) suikerbieten, fabrieksaardappelen en graan geteeld.

Wat doen we,

Onze organisatie speelt in op de wereldwijde trend, om de plantgoed voorziening voor de saffraanteelt los te koppelen van de saffraan productie. Dutch Quality Sativus produceert en verkoopt hoogwaardig plantgoed van de Crocus sativus, maar produceert zelf geen saffraan.

De locatie,

De provincies Drenthe en Groningen, onze thuisbasis, hebben vele hectares vruchtbare humusrijke gronden, waar een uitstekende kwaliteit sativus bol met veel inhoud geteeld kan worden. Door het milde zeeklimaat kan een goede groei en opbrengst gerealiseerd worden. En daardoor ook een stabiele en betrouwbare leverantie van plantgoed. 

De provincie Drenthe & Groningen

Nieuw Buinen